2017. gada 1. sept.

Mācības no vēstures

Viens no vārda kompetences mūsdienu nozīmes pamatlicējiem ir MIT lingvistikas un filozofijas daļas profesors Noams Čomskis (Noam Chomsky). Viņš ir ~100 grāmatu autors un viens no kognitīvās zinātnes dibinātājiem. Čomska galvenais arguments bija, ka "valodas kompetence nenozīmē tikai valodas zināšanu vai prasmi runāt; tam jāpievieno “mentālā realitāte” (1968.g “Valoda un prāts” (Language and mind)).

ASV ir pirmā valsts, kur tika runāts par kompetenču pieeju izglītībā. Lūk neliels atskats vēsturē.


Ir pagājuši gandrīz 50 gadi, vai ir sasniegti vērā ņemami rezultāti? KĀPĒC izglītība ASV joprojām nav top līmenī? KĀPĒC te ir izcilas augstskolas, kuras lielā mērā tiek piepildītas ar ārzemju studentiem, bet ne pašmāju skolu absolventiem? KĀPĒC mīts par Ameriku kā visu iespēju zemi sarūk? ...ir tik daudz šo "kāpēc" bez atbildēm uz kuriem nevajadzētu steigties uz pārlieku radikālām pārmaiņām... vismaz critiski domājošs cilvēks tā nedarītu.

Chris W. Gallagher savā pētījumā "Disrupting the Game-Changer: Remembering the History of Competency-Based Education" (USA, 2014) izceļ būtiskos brīdinājumus no ASV pieredzes:
  • Pārlieku individualizācija rada sadrumstalotību mācību procesā
  • Tiešsaistes mācīšanās iespējas nav iekļautas tradicionālajā apmācību sistēmā 
  • Nav uzticamu datu, ka kompetenču bāzētas izglītības modelis dotu labāk sagatavotus absolventus
  • Ir šaubas, ka šis izglītības modelis palielinās iespējas strādāt šobrīd nenosaucamus darbus
Vai varbūt tā bija un ir tikai labas domas aplama realizācija?

Paskatīsim Somijas pieredzi. Te ir no kā mācīties.
Pēc piedzīvotā ekonomiskā krituma 90-to gadu sākumā, Somija ir varējusi atkopties pamatā ņemot zināšanu ekonomiku un, protams, izglībai te ir liela nozīme. Somu izlītības ministrija kā galvenos veiksmes faktorus min:
  • kompetentus skolotājus, 
  • skolu autonomiju un 
  • labu izglītības sistēmu, kas radīta tieši Somijas situācijai!
Situācija:
1) Somija uzsāka izglītības reformu ar skolotāju apmācīšanas sistēmas reorganizāciju 1973.gadā.
2) Pēdējos gados Somija tomēr ir nedaudz zaudējusi savu pozīciju PISA testos. KĀPĒC? ... tam šobrīd nav publiski pieejama skaidrojuma.
3) Pastāv šaubas, ka modelis nav tieši pārnesams uz kādu citu valsti atšķirīgas ekonomiskās situācijas, kultūrvides un politiskās sistēmas dēļ.

SECINĀJUMS - kompetenču pieeja izglītībā nav viennozīmīgi definējama un pielietojama kā izglītības ekselences modelis. BŪSIM UZMANĪGI!


Dažas saites:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022015001001353&script=sci_arttext&tlng=en
http://documents.worldbank.org/curated/en/642861468249897276/pdf/393780PUB0RUSS0al0Use0only00RUSSIAN.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00091383.2014.969177?journalCode=vchn20
http://blogs.worldbank.org/education/finland-miracle-educationNav komentāru:

Komentāra publicēšana