2018. gada 18. okt.

Kritiskās domāšanas treniņa uzdevumi
Uzdevumi papildināti 2018.11.28.

Kopā ar Rīgas skolu sākumskolu skolotājiem runājam, domājam un mācāmies par kritisko domāšanu. Lai skolotāji varētu attīstīt arī bērnos kritiskās domāšanas prasmes, kopā gatavojam uzdevumus, kurus apkopojam un piedāvājam arī jums.

Uzdevumi ir ievietoti šeit un sakārtoti pa kritiskās domāšanas dimensijām.

Aicinājums arī cietiem skolotājiem gatavot uzdevumus un dalīties ar tiem :)


PALDIES SKOLOTĀJIEM:
Evija Dižūra, Sigita Plotkāne, Solvita Kazaka, Anna Muhina, Ingrīda Kļava, Zoja Artjuševska, Jeļena Šalajeva, Valentīna Vanaga, Gaļina Rešetnikova, Guna Megi, Ilze Buzjuka, Viktorija Skujiņa-Trokša, Inga Čakāne, Nataļja Jeršova, Dace Jaimenkina, Kristīne Gulbe, Indra Adiene, Laima Ceple, Laila Putriņa, Ineta Dūmiņa, Diāna Kirmane,Svetlana Soboļevska, Elīna Magonīte, Tatjana Jakubovska, Laimonis Sprungs, Kristīne Saliņa, Aleksandra Rozlucka, Gunta Sakaviča, Līga Kalniņa, Maija Strode, Ānna Čerņakova-Neimarica, Ilze Judeika, Anita Brūdere, Dace Lāma, O. Konovalova, A. Savicka, A. Šmitausa.