2017. gada 23. dec.

Kritiskā domāšana

Savā stāstā "Tulkojumā pazudusī kritiskā domāšana" jau rakstīju, cik ļoti maz skolēni (visticamāk arī pieaugušie) zina par šo tēmu. Saviem skolēniem sagatavoju lekciju ar savu skatījumu, kas strukturēti parāda, kādas ir kritiskās domāšanas sastāvdaļas. Turpinājumā būs konspektīvs šīs lekcijas atstāsts.

******
Kritiskās domāšanas mērķis ir nodrošināt, ka mums ir patiesi pamatojumi mūsu uzskatiem!

Lai to sasniegtu ir nepieciešams apzināties trīs galvenās dimensijas un apzināti tās analizēt.

1.dimensija - Cilvēka daba

Diemžēl, cilvēks nav dizainēts, lai viņa pirmā prioritāte būtu domāšana. Izdzīvošanas instikts un enerģijas taupīšana (smadzenes savas darbības laikā patērē ļoti daudz enerģijas) ir cilvēka būtības pamatā. Līdz ar to nākas mācīties ieturēt pauzi, lai neaizskrietu psiholoģisko aizspriedumu un ilūziju diktētā virzienā, bet sāktu darbināt smadzeņu 2.sistēmu ("Domā lēnām").

Ļoti sabalasēti un gana kodolīgi šo tēmu izklāsta Ivars Austers savā kursā "Sociālā psiholoģija. Ilūzijas, domājot par sevi un citiem". Tā kā visas 6 lekcijas ir publiski pieejamas, atļaujos pievienot saites uz tām un aicinu ikvienu, kas vēl nav šo kursu apguvis, tās noskatīties un pavērot, kā cilvēka daba realizējas mūsu pašu un apkārtējo cilvēku darbībās.
https://www.youtube.com/watch?v=6d65rThEWbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HEyoLCNa9jI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ie3Iilhj6MI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0JnGk17ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tKcAvyfgEiI
https://www.youtube.com/watch?v=DOwtIF7R2XA&feature=youtu.be

2.dimensija - Informācija un zināšanas

Manuprāt, tieši ietekmes faktoru apjoma un to sapratnes dziļuma nozīme ir nepietiekami uzsvērta Kritiskās domāšanas apmācības programmās. Patiesībā, es nevienā no šiem kursiem neesmu atradusi sadaļu, ka palīdzētu saprast, kā atrast visus iespējamos problēmas ietekmes faktorus un kādas varētu būt to prioritātes. No savas pieredzes piedāvāju meklēt divos virzienos- plašumā (Alan AtKisson kompass)
un dziļumā (Peter Senge aisbergs).

Mazliet vairāk par šiem modeļiem var izlasīt stāstā "Sistēmiskā domāšana"

3.dimensija - Domāšanas prasmes

Kritiskās domāšanas kursos parati liek uzsvaru uz loģiskās domāšanas prasmēm, kas ir būtiski nepieciešamas argumentēšanai un korektu secinājumu veidošanai. Manuprāt ar to ir par maz. Jāatceras, ka domāšana sākas ar jautājumu uzdošanu. Patiešām atvērtu jautājumu uzdošanu un vēlmi uzzināt atbildi, nevis "iekrist pieejamības heiristikas slazdos". Analizējot iegūto informāciju, būtiski ir sekojoši kritiskās domāšanas jautājumi.

Vairāk par argumentāciju un loģisko domāšanu var uzzināt Edgara Lapiņa, Mārtiņa Vaivara kursā "Argumentācija un Kritiskā domāšana"

Tomēr, precīza ir tikai matemātiskā loģika! Dabā un sabiedrībā nav tikai “melns un balts”, tāpēc loģiskās domāšanas MĒRĶIS ir atrast labākos risinājumus, nevis pierādīt, ka kāds ir vai nav kļūdījies!

       ************

Kursi, kurus pati esmu apguvusi, lai mācītos domāt kritiski un varu ieteikt arī jums (tie visi gan ir angļu valodā) ir sekojoši:

"Philosophy and Critical Thinking"
https://www.edx.org/course/philosophy-critical-thinking-uqx-meta101x-2

"Effective Thinking Through Mathematics"
https://www.edx.org/course/effective-thinking-through-mathematics-utaustinx-ut-9-01x-0

"U.Lab: Transforming Business, Society, and Self"
https://courses.edx.org/courses/MITx/15.S23x/3T2014/course/

"The Science of Everyday Thinking"
https://www.edx.org/course/science-everyday-thinking-uqx-think101x-5


P.S. ja kādam interesē prezentācija, varu pārsūtīt .odp vai .pdf formātā.