2017. gada 26. okt.

Integrētās stundas

Viena no mūsu pašreizējās izglītības sistēmas problēmām ir tā, ka skolēni nespēj vienā mācību priekšmetā iemācīto pielietot mācoties citu mācību priekšmetu. Es pilnībā atbalstu integrēto stundu veidošanu (protams, ne jau katru stundu). Manuprāt starppriekšmetu stundu galvenais uzdevums ir veidot IERADUMU skatīties uz problēmu no dažādām perspektīvēm, nevis šauri, ātri un vienpusīgi. Tas ir sistēmiskās domāšanas sākums. To, cik viegli mēs paļaujamies pirmajām asociācijām un pieņemam lēmumus neiedziļinoties, var uzzināt Ivara Austera stāstā "Par vienkāršu un sarežģītu domāšanu". Šajās stundās ir īpaši jāuzsver tas, ka ne vienmēr risinājums atrodas turpat, kur ir problēma, un maksimāli ir jācenšas apskatīt vairākas iespējas, virzienus, faktorus un dimensijas.Lai būtu vieglāk atrast ideju, kur būtu iesaistīti vairāki mācību priekšmeti, piedāvāju aplūkot dažādas iespējamās tēmu grupas.

I    Viena un tā paša vārda dažādās nozīmes un jēga
Piemēri:
“Spogulis”- priekšmets, kā zinātnes (ķīmija) sasniegumi ietekmēja spoguļu attīstību (vēsture), spoguļi mākslā (interjera dizains), gaismas atstarošana un greizie spoguļi (fizika), spoguļneironi (bioloģija, psiholoģija).
“Zeme” - zemeslode, zeme kā valsts, dzimtā zeme kā psiholoģiskais fenomens, zeme, kas ir īpašumā, zeme kā augsne (fizika, ģeogrāfija, psiholoģija, vēsture).

II    Problēmas, kuras nevar izskaidrot viena priekšmeta ietvaros
Piemēri:
Kāpēc mums vienu cilvēku sejas izskatās skaistākas neka citu cilvēku sejas? - Portretu fotogrāfijas (māksla), portretu analīze izmantojot režģi (datorika), proporciju aprēķināšana (matemātika), sejas daļas un āda (bioloģija), modes tendenču ietekme (psiholoģija).
Kāpēc mākslā un matemātikā kubu zīmē dažādi? - Perspektīva (Māksla), projekcijas veidi (ģeometrija, rasēšana), cilvēka redzes īpatnības (bioloģija)

III    Situāciju analīze

Piemēri:
Avāriju daudzums uz Latvijas ceļiem.  - Personiskās īpašības (Ētika), ceļu kvalitāte (tautsaimniecība), mašīnu daudzums, blīvums (matemātika).
Elektroenerģija mājsaimniecībās. - iegūšanas veidi (fizika, ķīmija), elektoenerģijas cenas (ekonomika) ietekme uz dabu (bioloģija), patērēšanas ieradumi (psiholoģija).


IV    Radoša pieeja tradicionālām lietām

Piemēri:
“Simetriskie Ziemassvētki” - simetriska egle (bioloģija), simetriskas rotaļas (sports, mūzika), simetriski rotājumi (matemātika).
“Izdejojam ģeometriju” - plaknes figūru un telpisko ķermeņu attēlošana kustībās (mūzika, matemātika, sports)

***

Angļu valodā ir pieejami STEM un mākslas integrēto stundu plāni
Nav komentāru:

Komentāra publicēšana